Usuń AxCrypt ID

Tutaj możesz trwale usunąć swój AxCrypt ID z systemu. Wszystkie dane powiązane z Twoim AxCrypt ID, w tym zapisane hasła, również zostaną usunięte.