• 1 FREE MONTH

PREMIUM

FOR INDIVIDUALS
whats included?
Funkcja
Kopia zapasowa klucza konta
Backup personal account key pairs
Otwórz klucze wspólne
Open files secured by other team members
Szyfrowanie AES-256
Extra strong encryption
Aplikacje mobilne
Access your encrypted files on your Android or iOS device
Zabezpieczone foldery
Automatically secure new files in designated folders with a single click
Włączając podfoldery
Operate on all subfolders with Secured Folders and other operations
Udostępnianie kluczy
Allow other users of AxCrypt to open secured files with their own password
Świadomość przechowywania w chmurze
Automatically secure an AxCrypt folder in Dropbox, Google Drive etc
Zarządzanie hasłami
Keep all your passwords and other secrets safe in our cloud
Wyczyść plik
Safe removal of files
Anonimowe nazwy plików
Hide the names of your secured files
Generator hasła
Generate strong but relatively easy-to-remember passwords
Bezpośrednie wsparcie
Direct contact with support staff via e-mail or chat
  • Konfiguracja poczty e-mail dla właściciela konta

    • Aby rozpocząć korzystanie z programu AxCrypt, musisz zarejestrować AxCrypt ID, podając swój adres email w poniższym formularzu. Na adres ten zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu na który zostaniesz poproszony o wybranie hasła. Po prostu!

      Skorzysaj z 30-dniowego okresu próbnego który możesz przerwać w dowolnym momencie!

    • Masz już konto? Zaloguj się tutaj
  • Konfiguracja planu i płatność

  • Zrobione!