Cookie Policy

Vi lagrar inte premanenta cookies på din hårddisk, vi anger ett par sessionscookies som tas bort när webbläsaren stängs ner. De är nödvändiga för att hålla din inloggningssession giltig och säker. Vi övervakar inte ditt användande av tjänsten och gör inte din sessionsdata tillgänglig för någon tredje part.

Våra cookies är säkrade genom att all känslig kommunikation med våra servrar är krypterad med HTTPS. Känsliga cookies krypteras och görs otillgängliga för script i din webbläsare.

Om du inte accepterar våra temporära sessionscookies kan du inte logga in och sidan kan bete sig på ett oväntat sätt.